Centrum zdieľaných služieb
pre medzinárodných zákazníkov

Prvotriedne služby v oblasti spracovania dát, účtovníctva, IT podpory, dátových
analýz, mzdového účtovníctva a manažmentu služobných ciest.

Pridaj sa k nám
2015

je rok, kedy bola naša spoločnosť založená

105

je aktuálny počet našich zamestnancov

22

je počet voľných stoličiek, ktoré čakajú na nového člena nášho tímu

10

je počet rozdielnych pracovných pozícií, ktoré momentálne ponúkame

Náš zamestnanec

V čom sme iní ako ostatné SSC-čka?

Rozmanitosť a unikátnosť – zastrešujeme prácu pre viacerých zákazníkov, možnosť kariérneho rastu

Stabilita, riziko – možný dopad finančných problémov jedného zákazníka rozložiteľný v aktivitách pre iného zákazníka

Dynamické dianie – sme mladá spoločnosť, stále rastieme, presúvame agendu zahraničných klientov a učíme sa

Atraktivita práce a odbornosť – každodenné používanie cudzích jazykov, komplexná zodpovednosť za zverenú oblasť

Video blog

Náš zákazník

Čo ponúkame ?

Variabilné náklady – zákazník platí za skutočne odpracované aktivity a podľa reálneho objemu práce

Transparentnosť – prehľad faktúrovaných úkonov a možnosť optimalizácie

Efektivita – možnosť presunu práce do už existujúcej firmy a vyhnutiu sa úkonov potrebných na založenie novej firmy

Kvalita – každodenný dôraz na kvalitu v operatíve, zaškolovani a komunikácii

Sledujte nás,
dozviete sa viac

Tešíme sa na spoluprácu!