Centrum zdieľaných služieb
pre medzinárodných zákazníkov

Prvotriedne služby v oblasti spracovania dát, účtovníctva, IT podpory, dátových
analýz, mzdového účtovníctva a manažmentu služobných ciest.

Pridaj sa k nám
2015

je rok, kedy bola naša spoločnosť založená

107

je aktuálny počet našich zamestnancov

13

je počet voľných stoličiek, ktoré čakajú na nového člena nášho tímu

5

je počet rozdielnych pracovných pozícií, ktoré momentálne ponúkame

Náš zamestnanec

V čom sme iní ako ostatné SSC-čka?

Rozmanitosť a unikátnosť – zastrešujeme prácu pre viacerých zákazníkov, možnosť kariérneho rastu

Stabilita, riziko – možný dopad finančných problémov jedného zákazníka rozložiteľný v aktivitách pre iného zákazníka

Dynamické dianie – sme mladá spoločnosť, stále rastieme, presúvame agendu zahraničných klientov a učíme sa

Atraktivita práce a odbornosť – každodenné používanie cudzích jazykov, komplexná zodpovednosť za zverenú oblasť

Video blog

Náš zákazník

Čo ponúkame ?

Variabilné náklady – zákazník platí za skutočne odpracované aktivity a podľa reálneho objemu práce

Transparentnosť – prehľad faktúrovaných úkonov a možnosť optimalizácie

Efektivita – možnosť presunu práce do už existujúcej firmy a vyhnutiu sa úkonov potrebných na založenie novej firmy

Kvalita – každodenný dôraz na kvalitu v operatíve, zaškolovani a komunikácii

Sledujte nás,
dozviete sa viac

Tešíme sa na spoluprácu!